Tabulace učebního plánu
 
UČEBNÍ PLÁN
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor MČD Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Z toho DČD
Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura 35 Český jazyk 8 8 8 7 7 38 3
komunikace Cizí jazyk 9 Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 2
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 20 Matematika 4 5 5 5 5 24 4
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1 Informatika         1 1 0
      Prvouka 2 2 3        
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 Přírodověda       2 2 15 3
      Vlastivěda       2 2    
Umění a kultura Hud. výchova 12 Hud. výchova 1 1 1 1 1 13 1
  Výtv. výchova Výtv. výchova 1 1 2 2 2
Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5 Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 0
Celkem 20 21 25 25 26 117 13
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one