Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

ZŠ Popůvky je málotřídní škola. Navštěvují ji žáci čtyř ročníků 1. stupně rozdělených do dvou tříd. Rozdělení vždy určuje aktuální počet dětí v jednotlivých ročnících. Počet žáků ve škole se pohybuje kolem 20 až 45 dětí.

Víme, že první čtyři roky jsou klíčové pro úspěšnost v celoživotním procesu vzdělávání. Svůj vliv zde sehrává nejen rodina, ale i prostředí školy. Tomuto je podřízena i výuka na naší škole. Snažíme se vytvořit školu rodinného typu.

U nás se děti setkají:
-    jak s paní učitelkou, tak s panem učitelem (ženský i mužský vzor)
-    s malým kolektivem do 20 dětí ve třídě
-    s moderními metodami práce rozvíjejícími vědomosti, schopnost samostatného myšlení, schopnost učit se,
     práce na počítači ve výuce od 1. třídy, práce v týmu, rozumové i motorické dovednosti, zvyšování sebevědomí,
     odpovědnosti, pozitivního myšlení, kamarádství  a dalších
-    se sociálně příznivou skladbou dětí
-    s pravidelně konanými školami v přírodě
-    s řadou kroužků (počítačový, dramatický, výtvarný, kroužek angličtiny)
-    s možností výuky anglického jazyka od 1. třídy
-    s družinou plnou zábavných činností
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one