Od nového školního roku 2014 – 2015 se naše škola zapojí do projektu ,,Ovoce do škol“.

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.
Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu stoupá a ve školním roce 2011/2012 byla účast 3 243 škol (387 080 dětí), což představuje 85% dětí cílové skupiny.

V současnosti se školy mohou do projektu přihlásit prostřednictvím jednoho ze schválených dodavatelů. Seznam schválených dodavatelů je zveřejněn na internetových stránkách SZIF a bude průběžně aktualizován. Podmínky a frekvenci dodávání ovoce si stanoví školy samy po dohodě s jimi vybraným dodavatelem.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zatím vydal celkem deset rozhodnutí o schválení žadatelů (dále jen dodavatelů) pro dodávky produktů projektu „Ovoce do škol". Zveřejnění schválených dodavatelů probíhá postupně dle nabytí právní moci jednotlivých rozhodnutí, které je různé v souvislosti s tím, jak rychle se dodavatelé vzdají možnosti odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Aktualizovaný přehled schválených dodavatelů slouží školám, které o projekt mají zájem, ke snadné orientaci ve schválených dodavatelích. Každá škola, která se chce projektu zúčastnit, si vybere jednoho schváleného dodavatele, ke kterému se bezodkladně přihlásí. Tento dodavatel jí dodá produkty během celého školního roku. Pokud škola nebude s dodavatelem spokojena, nebo se z jiného důvodu rozhodne spolupráci s ním ukončit, může tak učinit s platností od dalšího školního roku. Od dalšího školního roku se škola rovněž může přihlásit k jinému dodavateli.
Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" budou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

OVOCE DO ŠKOL si BOHUŽEL DĚTI NEMOHOU BRÁT DOMŮ, protože jsou z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ určeny k PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ VE ŠKOLE. Škola nemůže zaručit, v jakém stavu by se dostaly domů a případně byly konzumovány, v případě zdravotních potíží by tak mohl nastat problém. Formulace "do škol" je v tomto případě myšlena doslovně, tedy: "K přímé konzumaci pouze ve škole".
Žáci dostávají během celého dne oloupané a nakrájené ovoce do tříd.

 
ovoce do škol.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one