Nová vyhláška o školním stravování
Klikni ZDE
Podmínky odběru dotované stravy
Klikni ZDE
Provozní řád školní jídelny ZŠ Popůvky
ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ POPŮVKY
 
 
 
  • Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a studentů, pro zaměstnance ZŠ poskytuje závodní stravování na základě smlouvy (vyhláška č. 84/2005 Sb.).
 
  • Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku řediteli školy, který přihlášky odevzdá do kanceláře školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do školní jídelny dle §2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
  • Dozor v jídelně dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší jídlo mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - §31, zákon č. 561/2004 Sb. Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem a respektovat jednotlivé body.
 
 
  • Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Další dny, pokud si bude chtít odebírat stravu do vlastních jídlonosičů, musí nahlásit změnu a bude mu účtována plná cena oběda (tj. včetně provozních nákladů).
 
 
  • Přihlašování a odhlašování osobně nebo na tel. č. 547228106, mobilní tel. 73351106, nejpozději do 12 hod. na následující den.
 
 
  • V případě onemocnění (první den nemoci) si neodhlášený strávník může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané). Výdej obědů do jídlonosičů v době od 11.45 hod. do 12.00 hod. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.
 
 
  • Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat - § 37 odst.1 – vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
 
  • Obědy se vydávají pro žáky a zaměstnance ZŠ: 11. 40 – 12. 00 hodin.
 
  • Od 1. září 2005 jsou strávníci zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací).
 
  • Úhrada obědů od 1. 1. 2012
 
Žáci 7 – 10 let……………………………….24 kč   (norma syrového masa 70 g)
Žáci 11 – 15 let……………………………..26 kč (norma syrového masa 80 g)
Zaměstnanci ZŠ …………………………….57 kč (norma syrového masa 90 g)
 
 
 
V Popůvkách 1. 9. 2014                                                                                                                                                                                        Ředitelství ZŠ Popůvky
 
 
 
 PLACENÍ OBĚDŮ


Obědy se platí elektronickou formou na účet:  2028416349/0800
Variabilní symbol  - bude přidělen každému žákovi školou.
DO POZNÁMKY zapište příjmení a jméno dítěte.
Platba bude uskutečněna vždy do 10. daného měsíce (první platba do 10. září).
Měsíční platba bude činit 550 Kč.
Čtvrtletně bude vyúčtování, vrátí se přeplatky nebo se sníží sazba na další měsíc.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one